מחקר איכותני – טיפים לניסוח שאלת המחקר

כידוע, המחקר האקדמי מתאפיין בדיוק אמפירי, בעמידה בסטנדרטים גבוהים של יסודיות והעמקה ואף ביצירתיות. לכן, נהוג לקשר מחקרים אקדמיים לטבלאות, מספרים וגרפים. ואולם, המחקר האיכותני אשר צובר תאוצה בשנים האחרונות מציג תפישה תפיסה שונה על מושאי המחקר ועל תהליך העבודה האקדמית. בדומה למחקר הכמותי המסורתי, גם המחקר האיכותני נועד להגיע למסקנות ולתובנות אקדמיות. עם זאת, בשונה מהמחקר הכמותני, מתאפיין המחקר האיכותני בתהליך עבודה פתוח יותר, ונתון ברובו לבחירתו של החוקר.

ראשיתו של המחקר האיכותני בתחילת המאה העשרים, אז נשלחו דוחות קולוניאליסטים של חוקרי תרבויות כבושות, אשר במסגרתם נותחו תרבותם ומנהגיהם של העמים המשועבדים באופן לא אמפירי. 

החל משנת 1950 חלה תפנית במחקר האיכותני, כאשר החל תהליך של פורמליזציה של שיטות מחקר איכותניות בניסיון לשוות לו תדמית מדעית, בדומה לשיטות המחקר הכמותניות. החל משנת 1970, תרם המחקר האיכותני תרומה משמעותית לטשטוש הגבול בין מדעי החברה למדעי הרוח, בתקופה שנקראה "תקופת טשטוש הז'אנרים". 

בשנת 1986 הובעה ביקורת חריפה על הסובייקטיביות המאפיינת את המחקר האיכותני. משבר זה הוביל לתקופה הפוסט מודרניסטית של המחקר האיכותני, אשר במסגרתה חיפשו חוקרים נרטיב כולל שייתן ביטוי לקולן של אוכלוסיות מוחלשות. בתקופה זו התחדדו הרגישויות התרבותיות סביב המחקר האיכותני וגברו הטלת הספק והביטוי הסובייקטיבי. משנת 1995 ועד היום, נוטה המחקר האיכותני להתרכז בשיח מוסרי. 

במידה שאתם מעוניינים לספר סיפור מעניין אודות סוגייה חברתית בוערת, אנו ממליצים לכם לבחור לערוך מחקר איכותני. לעומת זאת, אם אתם מעוניינים לכמת נתונים מסוימים אודות סוגיה אשר מעסיקה את הקהילייה המדעית, סביר להניח שעדיף לכם לערוך מחקר כמותני.

במאמר זה נפרט אודות שלבי העבודה במחקר האיכותני וננסה לסייע לכם לבחור את שאלת המחקר לצורך כתיבת עבודה אקדמית שתהלום את מטרות המחקר שלכם בצורה הטובה ביותר. 

מה ההבדלים בין מחקר איכותני למחקר כמותני?

ראשית, בניגוד למחקר הכמותני, עבודת מחקר איכותנית אינה מוכתבת מראש, וכיוון המחקר עשוי להשתנות מעת לעת. לכן, במסגרת המחקר האיכותני, החוקר אינו מציג השערות מוקדמות במטרה לאשש או לדחות אותן, אולם אלו עשויות להשתנות עם התקדמות המחקר. יחד עם זאת, ראוי להדגיש שמחקר איכותני איננו מתבצע על בסיס כתיבה אסוציאטיבית, אלא על משנה סדורה אשר מתעצבת במסגרת תהליך עבודה שיטתי הנשען על תאוריות ומחקרים מוקדמים. 

שנית, היות והמחקר האיכותני אינו נסמך בהכרח על נתונים עובדתיים, סטטיסטיקה ומספרים, ישנו דגש על תיאור מדויק ושקוף של שלבי המחקר השונים, לרבות קשיים ואילוצים שונים שעלו בשלב איסוף הנתונים.

שלישית, מחקר איכותני נסמך על כלי מחקר שונים בתכלית מהכלים המשמשים את החוקר אשר עורך מחקר כמותני. עם כלי מחקר אלה ניתן למנות קבוצת מיקוד, ראיונות עומק, ראיונות נרטיביים, ראיונות מובנים, תצפיות וניתוח תוכםתוכן. לכל אחד מכלי המחקר המנויים לעיל ישנם יתרונות וחסרונות. לכן, חשוב להתאים את כלי המחקר לנושא המחקר הרלוונטי ואף לשלב בין כלי מחקר שונים.

המחקר האיכותני מורכב משישה שלבים שונים. בשלב הראשון, בוחר החוקר את נושא המחקר. לאור אופיו של המחקר האיכותני, במרבית המקרים הנושא הינו כזה שנוגע באופן אישי לחייו של החוקר ומעניין אותו. לרוב עוסק נושא המחקר האיכותני בתופעה חברתית אותה מעוניין החוקר לבחון לעומק. ישנה נטייה להקל ראש בשלב בחירת נושא המחקר. ואולם, בחירת נושא מחקר וגם ניסוח שאלת מחקר הם שלבים קריטיים להצלחתו של המחקר האיכותני. לכן, בחלקו השני של המאמר נתמקד בשלב ניסוח שאלת המחקר.

בשלב השני, על החוקר לסקור את התאוריות המצויות בספרות הנוגעות לשאלת המחקר. לאחר סקירת הספרות, על החוקר לסכם את ממצאי המחקרים שנערכו בתחום לטקסט משולב, שיעניק לו את הרקע שעל בסיסו יתבצע המחקר.

בשלב השלישי, על החוקר לבחור באיזו שיטה לאיסוף נתונים הוא ישתמש – ראיון עומק, תצפית טהורה, קבוצת מיקוד, תצפית משתתפת, ראיון מאזכר, תצפית גישוש וכן הלאה. בשלב הרביעי, על החוקר לנתח את הנתונים שאסף באמצעות כלים של ניתוח תוכן, ניתוח סמיוטי, ניתוח נרטיבי, ניתוח אידיאולוגי או ניתוח שיח.

בשלב החמישי, על החוקר להציג את הממצאים ואת פרשנותו לניתוח הנתונים שאסף. בניגוד למחקר הכמותני, החוקר במחקר האיכותני אינו מחויב להסיק מסקנות על בסיס קריטריונים מוגדרים, והוא רשאי לבחור על אילו נתונים להסתמך. בשלב השישי והאחרון עורך החוקר דיון בממצאים. במסגרת שלה זה, מציג החוקר לקוראיו את שלבי העבודה השונים ואת הטענה שעלתה בעקבות ממצאיו. 

דוגמא למחקר איכותני ניתן למצוא במחקרה של מימי אייזנשטט, אשר ביצעה ראיונות עומק עם אסירות בכלא נווה תרצה. מחקרה עסק בשוני שבין חוויית המאסר של אסירות לבין חוויית המאסר של אסירים. כלי המחקר שבו בחרה אייזנשטט הוא ראיונות עומק, שלאורם הגיעה למסקנה שרמת הרווחה של אסירות בבתי כלא גבוהה מרמת הרווחה של האסירים הגברים.

שאלות חקר

כל מחקר אקדמי, כמותני או איכותני, מתחיל בשאלת חקר. עם זאת, במחקר האיכותני בחירת שאלת המחקר היא שלב קריטי מאין כמותו. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שבשל אופיו האינדוקטיבי של המחקר האיכותני, מתבסס המחקר כולו על שאלת מחקר אשר הולכת ומתחדדת ככל שנחקר השדה. 

שאלת מחקר איכותני היא שאלה אשר עולה ממנה דפוס חשיבה ביקורתי, שנועד להטיל ספק בקונספציות שנתפשות כמובנות מאליהן הנוגעות לסוגיות חברתיות או תרבותיות. שאלת מחקר טובה צריכה בראש ובראשונה להתאים לסטודנט ולעניין אותו. על השאלה להיות ממוקדת ועניינית ולהתאים לתנאי המחקר שמבקש הסטודנט לערוך.  עליכם לקחת בחשבון את העובדה ששאלת המחקר שלכם צפויה להגדיר את גבולות מחקרכם ולקבוע את המסגרת התיאורטית שעליה הוא יישען, באופן אשר ינחה אתכם לאורך התהליך המחקרי. 

על מנת למצות את מלוא הפוטנציאל של המחקר שלכם, אנו ממליצים לגם לשאוב השראה ורעיונות מהסילבוס של הקורס ומהספרות המקצועית. בנוסף, כדאי לכם לבחור בשאלת מחקר המסקרנת אתכם ונוגעת ללבכם. לבסוף, בבחירת שאלת המחקר שלכם, אנו ממליצים לכם לתת עדיפות לנושא שטרם נחקר על פני נושאים מוכרים. 

בניגוד למרבית המטלות האקדמיות אשר מוכתבות מראש על ידי המרצים, כאשר אתם ניגשים לכתוב עבודת מחקר, ניתן לכם חופש בבחירת נושא המחקר. לכן, אין זה מפתיע שסטודנטים רבים מוצאים את עצמם נבוכים ומבולבלים בבואם לנסח שאלת מחקר. לעתים, קריאת שאלות מחקר לדוגמה עשויה לסייע לכם לשבור את מחסום היצירתיות ולצאת לדרך.

דוגמאות לשאלות מחקר:

  1. האם אנשים מקהילת הלהט"ב מרגישים בטוחים בקמפוס?
  2. כיצד מגדירות נשים חד הוריות את ההורות שלהן?
  3. כיצד משפיע מגדרם של שופטים על הכרעותיהם בתיקי אלימות מינית?

 

צוות ספץ

צוות ספץ

בעלי מקצוע מומחים לכל תחום

מעניין? שתף.

כנראה תאהבו גם את אלו

רפואה

רדיולוגיה פולשנית

רדיולוגיה פולשנית זאת שיטת טיפול חדשה יחסית ברפואה המודרנית. ברפואה יש אמצעי הדמיה שונים שאיתם אפשר לראות מה קורה בתוך

בריאות

הזמנת פירות טריים לאירועים

מגשי פירות בריאים ומרעננים הם תוספת נהדרת לכל ארוחה – הקפידו לפקוח עין על הפירות החתוכים – הם צריכים להיות

אימון

אילן דבש הכשרת מאמנים

מהו מאמן? מאמן הוא מי שעוזר לאחרים לשנות הרגלים ולהגיע למטרות ויעדים. מאמן זה לא פסיכולוג אלא מי שיכול להביא