רפואה וטיפולים

אולי הגענו הנה בספינות שונות  אבל היום כולנו באותה סירה (מרתין לותר קינג)